top of page

האם התופינים מכילים גלוטן?

התופינים אינם מכילים דגנים אשר מכילים גלוטן, אך חומרי הגלם אינם מגיעים ממקורות אשר מוסמכים כנטולי גלוטן. החומר גלם שלגביו צריך להיזהר ביותר כרגישים לגלוטן (ורמת הזהירות שתנקטו מומלצת להיות באופן פרופורציוני לרמת הרגישות שלכם) הוא שיבולת שועל ממקור שאינו נטול גלוטן באופן מוכר.  

bottom of page