top of page
מקורות נוספים לשומן:
קבוצה זו כוללת מוצרים כגון אגוזים, שקדים, בוטנים, זרעי וגרעינים, וחמאות ומשכות שניתן להפיק מהם. גם בקטגוריה זו הם האבוקדו וזיתים.
אני חושבת שאלו הם המקורות שומן שאני הכי אוהבת להשתמש בהם מכיוון שהם ה'אוכל המלא' שכולל את חומר הגלם בשלמותו במקום להפיק ולזכך ממנו את השמן בעוד נפטרים משאר החומר הגולמי. אני משתדלת לעשות שימוש נרחב גם בשמנים אלו במטבח שלי, לעיתים במקום שמנים שהופקו מאותם החומרים מכיוון שאני אוהבת להאמין שהטבע ברא דברים מדויק, וכן זה ניכר בערכם התזוני של האגוזים והגרעינים בשלמותם, אשר מהווים מקור עשיר לחומצות שומן בריאות וחיוניות אצלי במטבח, ובצורתם השלמה אנחנו גם מקבלים מהם ערך מוסף של חלבון, סיבים תזונתיים ובמידה קצת יותר קטנה, פחמימות. הסיבים מווסתים את ספיגת השומנים בגופינו ועוזרים לעיכול. בשל מרגיביהם אגוזים ומשפחה זו תורמת לתחושת שובע מתמשכת ומכיוון שאין ספיגה שלמה של השמנים מהאגוזים, הם אף תורמים לירידה במשקל או תמיכה לשמירה על משקל.
bottom of page