top of page
סירופ מייפל: 
סירופ מייפל מכיל פחות פחמימות (הוא יותר מתוק פר גרם פחמימה), ויותר מינרלים מאשר סוכר. מדדו הגליקמי נמוך מעט מסוכר (54). הוא יותר נוזלי מיתר הממתיקים הנוזליים ויש לו טעם מדהים (!) אך בעל אופי. ישנם מתכונים שהטעם שלו פחות משתלב בהם. בשל מחירו הגבוה אני ממעיטה להשתמש בו בבישולים ותמצאו אותו במספר מאוד מצומצם של מוצרים שלי.
bottom of page